Język Perswazji w coachingu dla Menedżerów Sprzedaży

Język Perswazji w coachingu dla Menedżerów Sprzedaży

Czyli, jak zwiększać sprzedaż podczas wizyt podwójnych z Przedstawicielem Handlowym
(2 dni/2 trenerów)

Coaching Przedstawiciela Handlowego podczas wizyt podwójnych jest jednym z najważniejszych narzędzi wykorzystywanych przez Menedżera Sprzedaży w celu zwiększenia skuteczności sprzedażowej i efektywności Przedstawiciela Handlowego. Stosowane przez większość Menedżerów Sprzedaży metody coachingu polegające na zadawaniu wielu pytań, które mają naprowadzić Przedstawiciela Handlowego na rozwiązanie problemu są mało efektywne, czasochłonne i nie motywują Przedstawiciela Handlowego do skuteczniejszego działania. W efekcie sprzedaż nie rośnie. Istnieje zatem wyraźna potrzeba rozwinięcia umiejętności prowadzenia przez Menedżerów Sprzedaży coachingu podczas wizyt podwójnych, dzięki czemu będą oni skutecznie rozwijać kompetencje Przedstawicieli Handlowych, co pozytywnie wpłynie na ich postawę a w rezultacie podniesie sprzedaż. Rozwiązaniem są warsztaty „Język Perswazji w coachingu dla Menedżerów Sprzedaży”.


Program warsztatów:

  • Standardy skutecznego coachingu podczas wizyt podwójnych – czyli jak zaplanować strategię coachingu i dopasować ją do konkretnego Przedstawiciela Handlowego
  • Studium przypadku nr. 1 z zapisem i analizą scenek na DVD – czyli analiza własnych mocnych i słabych stron podczas rozmowy coachingowej z Przedstawicielem Handlowym
  • Model coachingu oparty na feedbacku – czyli, jak prowadzić rozmowę coachingową od razu na temat
  • Język perswazji w coachingu – czyli jak wykorzystać język perswazji
    w celu wzmocnienia zaangażowania Przedstawiciela Handlowego w zmianę zachowań i radzić sobie z oporem
  • Studium przypadku nr. 2 z zapisem i analizą scenek na DVD – czyli utrwalenie poznanych umiejętności coachingu podczas wizyt podwójnych w praktyce

Szkolenie zamknięte

termin, miejsce oraz warunki ustalane indywidualnie
Zadaj pytanie

Zadaj pytanie