Język Efektywnej Perswazji dla Menedżerów Sprzedaży

Język Efektywnej Perswazji dla Menedżerów Sprzedaży

Czyli, jak sprawić, żeby Twojemu Przedstawicielowi Handlowemu chciało się bardziej.
(2 dni/2 trenerów)

W obecnej sytuacji na rynku menedżerowie nie zawsze potrafią skutecznie zmotywować Przedstawicieli Handlowych do efektywnego działania. W konsekwencji Przedstawiciele Handlowi nie realizują celów sprzedaży. Istnieje zatem potrzeba rozwinięcia kompetencji menedżerów w zakresie wywierania wpływu, dzięki czemu będą potrafili motywować Przedstawicieli Handlowych do podejmowania skutecznych działań. Rozwiązaniem jest szkolenie Język Efektywnej Perswazji 1 dla Menedżerów.

Program warsztatów:

  • Język efektywnej perswazji – czyli jak działa ludzki umysł i na czym polega wywieranie wpływu
  • Struktury lingwistyczne pozwalające wpływać na podświadomość
    – czyli jak zainteresować Przedstawiciela Twoją propozycją
    i pobudzić jego wyobraźnię
  • Język efektywnej perswazji w feedbacku – czyli jak za pomocą słów wzmacniać pozytywne zachowania i postawy oraz motywować do zmiany negatywnych zachowań i postaw.
  • Ukryte polecenia – czyli jak inspirować i motywować Przedstawicieli Handlowych, żeby podejmowali działania bez narzucania swoich rozwiązań
  • Ukryte pytania – czyli jak zadać niemal każde pytanie każdemu Przedstawicielowi Handlowych i uzyskać odpowiedź

Szkolenie zamknięte

termin, miejsce oraz warunki ustalane indywidualnie
Zadaj pytanie

Zadaj pytanie