„Trampolina zastrzeżeń”- warsztaty na spotkania cykliczne dla firm farmaceutycznych

„Trampolina zastrzeżeń”- warsztaty na spotkania cykliczne dla firm farmaceutycznych

Trampolina zastrzeżeń” – Warsztaty (2-4 godzin / grupę)

Warsztaty „trampolina zastrzeżeń” pozwalają wydobyć na światło dzienne najczęstsze i najtrudniejsze emocjonalnie zastrzeżenia Klientów. Podczas zajęć Przedstawiciele w oparciu o technikę potwierdzenie-prowadzenie rozwijają umiejętność „odbijania się”
od każdego zastrzeżenia jak od trampoliny i poprowadzenia rozmowy
w kierunku, który zwiększa szansę na rozmowę o możliwościach i jest interesujący i inspirujący dla Klienta.

 

Przebieg:

 1. Rozpoczęcie warsztatów
  • Nawiązanie do prezentacji Marketingu i Sprzedaży
  • Przedstawienie celu i korzyści warsztatów np.:
   • Po zakończeniu warsztatów każdy przedstawiciel będzie miał nowy/ inny sposób na szybsze doprowadzenie do sytuacji, w której lekarz będzie chciał dostrzec nowe możliwości.
  • Podkreślenie istotności konsekwentnego działania: przykład częstości emitowania reklam telewizyjnych
  • Przedstawienie przebiegu warsztatów
 2. Część teoretyczna – wstęp
  • Piramida rezultatów (doświadczenia ->przekonania ->działanie -> rezultat)
   • Podkreślenie skąd się biorą nawyki i przyzwyczajenia, że są naturalne i każdy ma do nich prawo. Wytłumaczenie jak najszybciej wzbudzić w człowieku chęć do zmiany nawyków.
  • Rola emocji w podejmowaniu decyzji.
  • Jak wzbudzać emocje sprzyjające zmianie nawyków
  • Wywieranie wpływu – zjawisko TOROWANIA
 3. Techniki perswazyjne
  • Potwierdzenie:
   • Ćwiczenie: do przygotowanych najczęstszych wypowiedzi lekarzy Przedstawiciele wypisują zdania, które pozwolą przygotować „grunt emocjonalny” do zasiewania w głowie lekarza nowych możliwości i chęci do zmiany
   • Ćwiczenie w trójkach: wypowiadanie przygotowanych potwierdzeń – początek wytwarzania nowego nawyku u przedstawicieli
  • Ukryte pytania razem z „ale skoro”:
   • Ćwiczenie: przygotowanie przykładów ukrytych pytań
   • Prezentacja przykładów
   • Ćwiczenie w „trójkach” lub „parach”

 

Szkolenie zamknięte

termin, miejsce oraz warunki ustalane indywidualnie
Zadaj pytanie

Zadaj pytanie