„Rozprawa Sądowa” – warsztaty na spotkania cykliczne dla firm farmaceutycznych

„Rozprawa Sądowa” – warsztaty na spotkania cykliczne dla firm farmaceutycznych

 

Rozprawa sądowa” – Warsztaty (2 godziny/produkt)

Warsztaty „Rozprawa sądowa”, zapewnia możliwość praktycznego ćwiczenia argumentacji merytorycznej bieżącej kampanii oraz umiejętności radzenia sobie z zastrzeżeniami wobec produktów i/lub trudnymi wypowiedziami Klientów.

Podczas warsztatów Przedstawiciele pracują podzieleni na zespoły oskarżycieli, którzy przedstawiają argumenty popierające produkt konkurencyjny, czyli najczęstsze zastrzeżenia klientów oraz obrońców, którzy przedstawiają argumenty „za” promowanym produktem, które pozwalają poradzić sobie
z konkretnym zastrzeżeniem. Możliwość spojrzenia na swoje produkty przez pryzmat produktów konkurencji znacząco rozwija umiejętność radzenia sobie z zastrzeżeniami.

Przebieg:

 

 • Przedstawiciele pracują podzieleni na zespoły: zespół/ zespoły oskarżycieli (N osób) i zespół/ zespoły adwokatów (N osób)
 • Menadżerowie tworzą zespół sędziów orzekający w sprawie
 • Zespoły przed każdą rozprawą mają 15 minut na przygotowanie:
 • Oskarżyciele: opracowanie 5 kluczowych zastrzeżeń chcą wytoczyć przeciwko promowanemu produktowi w kontekście wskazanego konkurenta.
 • Adwokaci: opracowanie otrzymanych argumentów pod kątem obrony promowanego produktu.
 • W celu zaangażowania wszystkich przedstawicieli w różnych zadaniach zespoły Obrońców i Oskarżycieli mają możliwość powołania świadków, obrońców pomocniczych i oskarżycieli posiłkowych.
 • Oskarżyciele i Obrońcy mają prawo do narady całego zespołu dwa razy podczas trwania rozprawy oraz do 2 konsultacji z ekspertem (np. Dział Medyczny)
 • Każdy zespół ma prawo do wygłoszenia mowy końcowej przez Prokuratora i Obrońcę Głównego – czas na mowę końcową
 • Sędzia prowadzący podsumowuje rozprawę i ogłasza „prawomocny wyrok” 
 • Po zakończeniu obydwu rozpraw każdy zespół przygotowuje 3 najważniejsze wnioski z warsztatów
 • Zespoły prezentują wypracowane wnioski

 

 

 

Szkolenie zamknięte

termin, miejsce oraz warunki ustalane indywidualnie
Zadaj pytanie

Zadaj pytanie