Złote myśli

To, co jest wewnątrz Ciebie staje się tym, co jest widoczne na zewnątrz.

Joe Vitale

Każdy klient, którego trudno jest Ci pozyskać, stanowi Twój uniwersytet.

Richard Bandler

Zacznij traktować swój wewnętrzny stan jako cenny zasób. Chodzi o to, żebyś rano po wstaniu z łóżka promieniał blaskiem jak żarówka.

Richard Bandler

Ludzie kupują tylko od tych, których znają, lubią i szanują.

Joe Vitale

Niektórzy ludzie nie są zdolni do dyskusji, ponieważ gdy rozwijają w sobie jakieś poglądy lub wierzenia, przestają dostrzegać alternatywne idee.

Richard Bandler