RODO

Klauzula informacyjna w zakresie Ochrony Danych Osobowych

Szanowni Państwo,

w związku z wejściem w życie od 25 maja 2018 r. nowego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych). 

Z życzeniami dalszej owocnej współpracy informujemy, że:

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Jump Instytut Perswazji Sp. z o.o. z siedzibą w 05-462 Wiązowna, ul. Pęclińska 18A tel. 693 208 306
 2. Celem zbierania danych jest realizacja prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora na podstawie art. 6 ust. 1, lit a rozporządzenia RODO.
 3. Państwa dane osobowe przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji przez Jump Instytut Perswazji Sp. z o.o. z siedzibą w 05-462 Wiązowna, ul. Pęclińska 18A zadań oraz obowiązku związanego z archiwizacją dokumentów wynikającego z powszechnie obowiązujących przepisów krajowych.
 4. W związku z przetwarzaniem przez Pani/Pana danych osobowych przysługuje Państwu prawo do:
 1. dostępu do treści danych na podstawie art. 15 rozporządzenia RODO,
 2. sprostowania danych na podstawie art. 16 rozporządzenia RODO,
 3. usunięcia danych na podstawie art. 17 rozporządzenia RODO,
 4. ograniczenia przetwarzania danych na podstawie art. 18 rozporządzenia RODO,
 5. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych na podstawie art. 21 rozporządzenia RODO,
 6. przeniesienia danych na podstawie art. 20 rozporządzenia RODO,
 1. Państwa dane osobowe mogą zostać udostępnione innym odbiorcom lub powierzone innym podmiotom i instytucjom w celu realizacji umowy.
 2. Mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych),
 3. Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały profilowaniu.
 4. Administrator danych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
 5. Przysługuje Państwu prawo cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem
piątek, 15 czerwiec 2018 10:24