Język Perswazji

W procesie sprzedaży możemy mieć do czynienia  tylko z jedną z dwu sytuacji: albo klienci całkiem dobrze wiedzą, czego chcą, albo… nie wiedzą. Jeśli wiedzą – po prostu im to daj. Jeśli nie, pokaż im to i naucz ich, w jaki sposób , mogą to kupić.

R. Bandler

Uwaga: To, że czytasz ten tekst może oznaczać, że chcesz odkryć sekret, dlaczego Język Perswazji pozwala osiągać wyniki, o których marzysz !!!

To, że potrzeba posiadania produktu sprzedaje jest prawdą, ale… jedynie w 10%... Okazuje się, że 90% spośród kupowanych produktów i usług, kupujemy nie dlatego, że ich potrzebujemy… ale dlatego, że chcemy, pragniemy, ba, a nawet pożądamy. To, co wpływa na podjęcie decyzji o zakupie to w 90% emocje a jedynie… w 10% racjonalne argumenty.

Język Perswazji pozwala pobudzić w kliencie te emocje, które wpływają na podjęcie przez niego decyzji o zaakceptowaniu Twojej oferty.

Język Perswazji jest zestawem technik, które pozwalają przekonać do produktu lub idei, czy też są pomocne w pokonywaniu obiekcji. Język Perswazji pozwala zasiewać w głowie odbiorcy myśli, które w odpowiednim momencie wykiełkują w postaci konkretnego działania podjętego przez odbiorcę. Tym, co pozwoli Przedstawicielom Handlowym i Menedżerom wywierać skuteczny wpływ na innych jest odpowiednio wykorzystany język polski, słowa i zdania, pomiędzy którymi umieszczony zostanie właściwy „klucz” umożliwiający wpływać na myśli, emocje i podejmowane działania.

Przykładowe techniki wykorzystywane w ramach Języka Perswazji:

  • implikacje
  • presupozycje
  • ukryte pytania
  • ukryte polecenia
  • metafory
  • cytaty, i in.

Język Perswazji wykorzystuje także takie narzędzia jak metamodel, metaprogramy, systemy reprezentacji (wzrokowcy, słuchowcy, czuciowcy), sekrety mowy ciała i wiele innych.