Władca przyszłości – szkolenie dla menedżerów i High Potentials

Władca przyszłości – szkolenie dla menedżerów i High Potentials

(2 dni/2 trenerów)

Jednym z wyzwań, przed którym stają menedżerowie i osoby określanie mianem High Potentials (tzw. HiPo), jest trafne definiowanie celów zawodowych i osobistych oraz świadome planowanie własnego rozwoju. Menedżer lub HiPo posiada cały szereg nieuświadomionych przekonań, wśród których są takie, które wspierają menedżera/HiPo w osiąganiu celów. Inne stanowią potężną przeszkodę i utrudniają dotarcie do celu. Ważne zatem jest trafne określenie zarówno celów rozwojowych, jak i przekonań, zarówno wspierających, jak też tych które blokują menedżera/HiPo. Warsztaty JUMP pozwalają menedżerowi/HiPo w pełni świadomie zdefiniować cele rozwojowe, zidentyfikować przekonania wspierające i eliminować przekonania ograniczające i na tej podstawie zaplanować ścieżkę własnego rozwoju zawodowego i osobistego.

Warsztaty prowadzimy wykorzystując techniki coachingowe, co pozwala uczestnikom wykorzystać ich naturalne zasoby i uzyskać większą świadomość odnośnie obszarów do rozwoju. Podczas warsztatów proponujemy uczestnikom także udział w sesjach relaksacyjnych, które podnoszą atrakcyjność warsztatów dodatkowo wzmacniają proces uczenia się.

Program warsztatów:

  • Zasady pozytywnego formułowania celów – czyli jak już na etapie tworzenia celów zwiększyć szanse na ich osiągnięcie
  • Proaktywna postawa w biznesie – czyli jak wykorzystywać pojawiające się możliwości i przekształcać trudności w możliwości
  • Koło efektywności – czyli identyfikowanie priorytetów rozwojowych
  • Moje przekonania ograniczające – czyli od czego zacząć planowanie zmiany
  • Style planowania działań – czyli jak wykorzystać swoje naturalne talenty i rozwijać obszary słabsze w planowaniu działań
  • Potęga podświadomości – czyli jak wykorzystać naturalne zasoby do budowania pozytywnego nastawienia i zwiększać pewność siebie.
  • Budowanie pozytywnego wizerunku swojej osoby – czyli jak budować spójny komunikat (dobór właściwych słów i przekaz pozawerbalny)

Szkolenie zamknięte

termin, miejsce oraz warunki ustalane indywidualnie
Zadaj pytanie

Zadaj pytanie