Efektywne Negocjacje – szkolenie dla handlowców i menedżerów

Efektywne Negocjacje – szkolenie dla handlowców i menedżerów

Czyli jak zmienić konfrontację we wspólne poszukiwanie rozwiązań.
(2 dni/2 trenerów)

Dwudniowe warsztaty "Efektywne Negocjacje"  rozwijają umiejętności takiego prowadzenia negocjacji, aby umożliwić osiągnięcie własnych celów i przy jednoczesnym wypracowaniu rozwiązania korzystnego także dla drugiej strony.  Negocjacje takie pozwalają zamienić konfrontację na wspólne rozwiązywanie problemów. Dzięki takiemu podejściu wzrasta szansa na budowanie długofalowej współpracy z partnerami negocjacji.

Podczas warsztatów wykorzystywane są różnorodne techniki szkoleniowe (dyskusja grupowa, praca w podgrupach, analiza przypadków i symulacja negocjacji z nagraniem i analizą video – scenki: grupowe i indywidualne)  mające na celu zaangażowanie uczestników i praktyczne ćwiczenie umiejętności wykorzystywanych podczas negocjacji.

Program szkolenia:

 1. Przygotowanie do negocjacji w tym analiza swojego stanowiska
  i identyfikacja  interesów (swoich i partnera)
 2. Spotkanie negocjacyjne:
  • Koncentracja na meritum (koncentracja na temacie negocjacji a nie na emocjach)
  • Identyfikacja interesów (różnica: interes – stanowisko)
  • Wspólne poszukiwanie rozwiązań (warianty rozwiązań / opcje)
  • BATNA – Best Alternative To  a Negotiated Agrement (analiza możliwych rozwiązań innych niż porozumienie z partnerem w negocjacjach)
  • Normy i kryteria (obiektywizacja porozumienia)
  • Pokonywanie impasu w negocjacjach
   • Emocji (techniki opanowywania emocji własnych i pomoc w opanowaniu emocji partnera)
   • „Sztywne” stanowisko / upór (ponowne skierowanie negocjacji w stronę rozwiązania problemu; wybrane techniki języka perswazji pozwalające zamienić konfrontację we wspólne poszukiwanie rozwiązania  i możliwości współpracy)
 3. Analiza po negocjacjach (ocena przebiegu negocjacji i wyciąganie wniosków na przyszłość)

Szkolenie zamknięte

termin, miejsce oraz warunki ustalane indywidualnie
Zadaj pytanie

Zadaj pytanie