Perswazyjna Sprzedaż JUMP Dynamics 7.5 dla Przedstawicieli Medycznych

Perswazyjna Sprzedaż JUMP Dynamics 7.5 dla Przedstawicieli Medycznych

Czyli jak w 7 minut w 5 prostych krokach osiągnąć efekt podczas rozmowy z klientem.
(2 dni/2 trenerów)

Wiadomo, że na decyzję o zakupie w 90% wpływają emocje, a jedynie w 10% argumenty racjonalne. Tym, co najbardziej interesuje klienta jest pacjent, cel i korzyści terapii. Tymczasem podczas typowej rozmowy z klientem Przedstawiciel Medyczny koncentruje się na promowanym produkcie, czyli na danych z ChPL , "słupkach" potwierdzających najczęściej skuteczność, bezpieczeństwo lub compliance oferowanego leku. Efektem jest przeciągająca się rozmowa, irytacja klientów, brak preskrypcji i niższa sprzedaż. W związku z tym, firmy zaczęły poszukiwać metod, które pozwolą Przedstawicielom w krótkim czasie prowadzić rozmowy skoncentrowane na pacjentach w sposób, pozwalający wpłynąć na emocje klientów poprzez rozmowę i doprowadzi do sytuacji, w której będą oni z pełnym przekonaniem stosowali promowane produkty.
Propozycją JUMP, która adresuje specyficznie w/w potrzebę są warsztaty "Perswazyjna Sprzedaż JUMP Dynamics 7.5", czyli jak w 7 minut w 5 prostych krokach osiągnąć efekt podczas rozmowy z klientem.

Program warsztatów:

 • Rola przekonań w procesie podejmowania decyzji, czyli jak sprawić, żeby rozmówca chciał zmienić swoje przyzwyczajenia i nawyki 
  [piramida efektów]
 • Przygotowanie do rozmowy
  [analiza klienta i zaplanowanie rozmowy]
 • Perswazyjna Sprzedaż JUMP Dynamics 7.5
 1. Zdobądź uwagę klienta
  • Nawiązanie kontaktu + magiczne otwieracze
   [jak zainteresować klienta rozmową]
 2. Pobudź wyobraźnię i emocje klienta
  • Zwizualizuj Pacjenta
   Problem/konsekwencje -> Korzyść
   [proponowana technika, która stanowi odwrócenie typowego podejścia "PCK" pozwala w syntetyczny i „mocny” sposób zwizualizować korzyści wynikające z realizacji postawionych celów/planów terapeutycznych klienta dzięki zastosowaniu propozycji Klienta.
  • Odkryj potrzeby klienta
   [identyfikowanie celów terapeutycznych klienta oraz jego potencjału; "pytania sondujące"]
 3. Przedstaw produkt/zaprezentuj rozwiązanie
  [prezentacja ‘merytoryczna produktu/oferty (Zaleta/Cecha) wykorzystanie ‘profilu oferty’ Klienta]
 4. Pokonaj obiekcje / zastrzeżenia
  [wybrane techniki języka perswazji pozwalające skutecznie zmienić kierunek rozmowy od obiekcji do możliwości; proponowane techniki perswazji: ukryte pytania, łącznik "ale skoro", wybrane presupozycje)
 5. Powiedz klientowi, co ma zrobić
  [zamykanie rozmowy na konkretnych ustaleniach; ustalenie
  z klientem konkretnego, mierzalnego planu działania oraz dalszych kroków współpracy; otwarcie pętli oczekiwań przed kolejnym spotkaniem]
 • Analiza odbytej rozmowy z klientem i planowanie dalszych działań
  [podsumowanie wizyty i planowanie następnych działań oraz kolejnej rozmowy]

Szkolenie zamknięte

termin, miejsce oraz warunki ustalane indywidualnie
Zadaj pytanie

Zadaj pytanie