Złote myśli

Zacznij traktować swój wewnętrzny stan jako cenny zasób. Chodzi o to, żebyś rano po wstaniu z łóżka promieniał blaskiem jak żarówka.

Richard Bandler

Obsesja posiadania Twojego produktu to jedyny właściwy stan umysłu klienta.

Joe Vitale

Ci, którzy pozytywnie myślą o przyszłości, na ogół odnoszą więcej sukcesów.

Kevin Hogan

Wola przetrwania wcale nie jest najsilniejszym ludzkim instynktem. Jest nim dążenie do wykonywania znanych czynności.

Virginia Satir

Sprzedawaj skwierczenie a nie stek.

Elmer Wheeler