Złote myśli

W procesie sprzedaży możemy mieć do czynienia tylko z jedną z dwu sytuacji: albo klienci całkiem dobrze wiedzą, czego chcą, albo nie wiedzą. Jeśli wiedzą, po prostu im to daj. Jeśli nie, pokaż im to i naucz w jaki sposób mogą to kupić.

Richard Bandler

Wola przetrwania wcale nie jest najsilniejszym ludzkim instynktem. Jest nim dążenie do wykonywania znanych czynności.

Virginia Satir

Ci, którzy pozytywnie myślą o przyszłości, na ogół odnoszą więcej sukcesów.

Kevin Hogan

Niektórzy ludzie nie są zdolni do dyskusji, ponieważ gdy rozwijają w sobie jakieś poglądy lub wierzenia, przestają dostrzegać alternatywne idee.

Richard Bandler

Twoja przeszłość była kiedyś Twoją teraźniejszością. Zadbaj o teraźniejszość, a wkrótce będziesz miał przyszłość jaką zechcesz.